juridisch advies Drenthe; notariaat Groningen; Notariaat Vries
Goed geregeld

Vraag een offerte aan bij Notariaat Vries

Offerteformulier

Gehuwd
Ongehuwd
Geregistreerd partner
Leveringsakte
Hypotheekakte
Leveringsakte en hypotheekakte
Royement
Partnerschapsvoorwaarden
Samenlevingsovereenkomst
Testament
Verklaring van erfrecht
Anders
Aandelenoverdracht
Oprichting rechtspersoon
Statutenwijziging
Anders
Stuurt u mij een prijsindicatie
Graag een brochure over het onderwerp van de aangevraagde prijsindicatie
Neemt u contact met mij op voor het maken van een afspraak
Ik ga akkoord met de voorwaarden