familierecht; juridisch advies Assen; juridisch advies Drenthe;
Goed geregeld

Helder advies van Notariaat Vries

Voor het eerst een huis kopen, met uw partner een samenlevingscontract ondertekenen of een schenking laten opmaken. Het zijn allemaal belangrijke zaken in uw leven die u goed geregeld wilt hebben. Voor een helder advies en een daadkrachtige aanpak gaat u daarom naar Notariaat Vries in Tynaarlo.
 

De Nederlandse wet

Volgens de wet moet de notaris bepaalde afspraken die mensen met elkaar maken op papier zetten. Bijvoorbeeld de overdracht van een stuk land, het afsluiten van een hypothecaire lening of het regelen van de financiële gevolgen van een huwelijk. Maar ook afspraken of verklaringen die later (grote) gevolgen kunnen hebben, moeten worden vastgelegd. Een testament, een schenking of bedrijfsopvolging.

De overheid hecht veel waarde aan de deskundigheid en neutraliteit van de notaris. Als u zaken bij een notaris goed vastlegt, voorkomt u later een rechtszaak.

Voordelen van een notariële akte

  • Doordat een onpartijdige deskundige de akte opstelt, voorkomt u later rechterlijke procedures.
  • Bij een eventuele rechterlijke procedure geldt de inhoud van de notariële akte altijd als 'volledig bewijs'. Dat is niet zo bij een onderhandse akte. Er is sprake van een onderhandse akte als partijen zelf of met een advocaat een overeenkomst hebben opgesteld. De rechter kan de inhoud van een onderhands stuk dus negeren.
  • De datum waarop u de afspraak hebt gemaakt, staat vast. Hierover is later geen discussie mogelijk.
  • De akte blijft bewaard. U kunt dus in de toekomst altijd afschriften (officiële kopieën) verkrijgen.

Een akte laten opstellen

Bij onze notaris in Tynaarlo (Assen, Groningen) kunt u een akte laten opstellen voor:

Wilt u meer informatie of direct een afspraak maken?

Juridisch adviseur

De notaris van nu is een juridisch adviseur. Zijn werk beperkt zich niet tot het opstellen van gemaakte afspraken, de akte. Vaak beginnen zijn werkzaamheden al bij de besprekingen die aan de akte voorafgaan: gesprekken waarin contracten worden opgeheven of juist worden aangegaan. Tijdens deze besprekingen stelt de notaris zich neutraal op. Als adviseur van alle partijen weegt de notaris de belangen van alle betrokkenen af. Uiteindelijk worden alle afspraken genoteerd in een notariële akte.

De akte is een bindend document voor alle betrokkenen. Om onjuistheden zo veel mogelijk te voorkomen, controleert de notaris alle gegevens die in de akte moeten komen. Als er onduidelijkheden zijn, roept hij de partijen op om nadere afspraken te maken.